Leasing

Behöver ditt företag byta ut gamla maskiner, utrustning eller inventarier?
Har ni planer på att expandera eller utöka verksamheten?

Vi erbjuder förmånliga leasingavtal där vi köper objekten och leasar ut till ditt företag med periodvis betalning. Du slipper binda företagets kapital och kan istället använda pengarna till företagets verksamhet.

-Frigör kapital
-Upp till 100% finansiering
-Större skatteavdrag än lån
-Binder inte företagets andra säkerheter, vi tar oftast bara utrustningen som säkerhet
-Byt ut omodern utrustning till effektiv och ny utrustning