Vad är GDPR?

The General Data Protection Regulation (GDPR) är den nya dataskyddsförordningen inom EU gällande säkerhet av dina personuppgifter. Denna lag ersätter personuppgiftslagen (PuL) och börjar gälla den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att skydda dina rättigheter och friheter samt att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter.

Solidias ansvar

Solidia AB, org. nr 556755-2384, (hädanefter “Solidia Finans”, “vi”, “oss” eller “vår”) är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig. Solidia Finans värnar om din personliga integritet och följer EU:s nya dataskyddsförordning samt den svenska lagstiftningen som har anknytning till den. Nedan förklaras bland annat vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör detta samt hur dessa senare behandlas.

Dina personuppgifter

De personuppgifter om dig som hanteras hos oss kommer bland annat från din leverantör, som även är vår uppdragsgivare. Via din leverantör får vi information som till exempel fakturanummer, kundnummer och fakturaadress. Vidare behandlar vi även uppgifter såsom ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress. Dessutom kan vi i vissa fall handskas med din betalningshistorik och din ekonomiska status, likaså ditt ombuds uppgifter om du representeras av någon sådan. Uppgifter med dig som part vid domstolar och Kronofogden registreras och bevakas i händelse av att betalningsförpliktelser inte fullgörs. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag, då vi i vissa fall måste göra en kreditbedömning när du ansöker om finansiering eller nyttjar våra tjänster. Det kreditupplysningsföretag vi samarbetar med är Creditsafe i Sverige AB.

Ändamål

När du eller ditt företag är kund hos Solidia Finans används de personuppgifter du lämnat till oss och som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag enligt överenskommelse. Dina personuppgifter gör det möjligt för oss att enklare se till ditt behov och skräddarsy en lösning som passar just din situation. Dessa uppgifter används med stöd av mjukvara som tillåter oss hantera vårt kundregister så smidigt som möjligt. Mjukvaran används i samarbete med företaget Keeros AB och deras tjänst Keeros Finance, där de agerar personuppgiftsbiträde och vi således blir personuppgiftsansvariga.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Dina uppgifter hos oss sparas så länge som det krävs för Solidia Finans att utföra det som är överenskommet i enlighet med avtal. Personuppgifterna sparas och arkiveras därefter så länge som vi har skyldighet enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller bokföringslagen (1999:1078). Uppgifterna som sparas i dessa fall, då du inte längre är kund hos oss, hålls kvar för andra avsikter som att exempelvis infria krav på åtgärder mot penningtvätt och bokföring så länge som lagen kräver detta. Du har rätten på din sida att en gång per år få ett registerutdrag på vilka uppgifter vi har om dig. Önskar du få en kopia på uppgifterna fler gånger under samma år så tar vi ut en mindre administrativ kostnad. Vidare har du rätten att begära rättelse av uppgifterna om du uppgett felaktiga sådana eller vår kund vid insamlingen inte meddelat korrekta uppgifter. Slutligen har du även rätten att be om att bli glömd och radering av dina uppgifter, med undantag av de uppgifter vi enligt lag har skyldighet att spara.

Utlämning av personuppgifter

Solidia Finans kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till utomstående part utan ditt tillstånd, undantaget från när lagen kräver oss att göra det. Därutöver kommer vi aldrig lämna ut dina personuppgifter utanför Sveriges gränser, bortsett från om uppdraget är beroende av det, exempelvis att du befinner dig utomlands eller att du har ett utländskt företag.

Kontakta oss

Vid frågor som handlar allmänt om GDPR eller gällande information vi har om dig, vänligen kontakta oss via e-post på gdpr@solidia.se så hjälper vi dig.